Çevre ve Kalite Politikası

Çevre Politikası 

“Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak, tüm ürün ve proseslerinde belirlemiş olduğu çevreci programları uygulamak. 
Çevre Yönetim Sistemini belirlediği hedefleri ile belli periyotlarda gözden geçirmek, izlemiş olduğu çevreci anlayışı diğer firmalara aktarma ve yürütülmesini desteklemek.”

• İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması 

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması 

• Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması 

• Kirliliğin kaynağında önlenmesi 

• Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması 

• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Kalite Politikası 

“Ar-Ge çalışmaları ve yeni teknolojik gelişmeler ile sürekli yenilenen ve gelişen bir firma olmayı benimsemek, bir işi ilk defada hatasız olarak yapmak, kaliteli ve güvenli cihazlar üretmek, müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, müşterilerimizin güvenini ve memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır.”

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.