SİREX SDN Serisi/Turuncu 24V Yüzey Montaj Siyah

SIREX model sesli ve ışıklı ikaz lambalarında flaşör, dönerli ve sürekli ışık fonksiyonları mevcuttur. Uzun ömürlü led teknolojisine sahip sesli ve ışıklı ikaz lambaları, ses düzeyi düşük ses (80 dB), yüksek ses (100 dB) ve sessiz olmak üzere ürün üzerinden değiştirilebilme imkanı sunmaktadır. 

sirex-nbsp-sd-serisi-turuncu-24v-yuzey-montaj-siyah4.jpg

SIREX model sesli ve ışıklı ikaz lambalarında flaşör, dönerli, sürekli ışık fonksiyonlarımız uzun ömürlü led teknolojisi sahiptir. Ses düzeyi düşük ses 90 dB, yüksek ses 95 dB ve sessiz olmak üzere seçilebilir ve ürünün üzerinden değiştirilebilir olarak tasarlanmıştır. Lens ünitelerimiz polikarbon hammaddesi kullanılmıştır ve 72mm lens çapı 70mm yüksekliğe sahip kırmızı,turuncu,yeşil,mavi şeffaf renklerde üretilmektedir. Sırex model ürünlerimizin Düşük gerilim direktifi 2006/95/EC, Elektromanyetik uyumluluk direktifi 2004/108/EC Direktifi emniyet koşullarına uygun ve koruma sınıfının IP54 olduğunu beyan ederiz.